Historie

Rødkilde er en af landets ældste gårde fra 1314. Navnet skyldes gårdens okkerholdige kilder

Første gang man hører om Rødkilde er i ca år 1300, hvor godset ejes af Tyge Laudridsen, der dog dømmes fra liv og gods for hans medvirken til mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1314.

Over de næste 400 år ejes Rødkilde af flere adelsslægter, primært Hviderne og Langerne, som dog alle har dårlig økonomi på Rødkilde og må give op efter en kortere årrække.

I 1736 overtager en driftig herre, Jens Lange Rødkilde fra Hvidkilde og over de næste 150 år udvikles Rødkilde kraftigt. I 1891 overtager Schaffalitzky de Muckadell slægten Rødkilde.

I 1950’erne plager to meget store brande Rødkilde, hvor det meste af den oprindelige masse af avlsbygninger forsvinder.

I 1959 overtager nuværende ejers farfar, Einar Rasmussen, Rødkilde for 1.6 mill. I 1971 generationskiftes til Poul A. K. Rasmussen, som indtil 1999 udvikler Rødkilde til et specialiseret planteavlslandbrug med fokus på frøavl. I perioden forpagtes Lehnskov Gods og Biskoptorp (Ullerslev), som drives sammen med Rødkilde.

I 1999/2003 overdrages Rødkilde til 3. Generation og nuværende ejer Kim Kronshage Rasmussen.

Læs mere om Rødkildes historie her

Se hvordan Rødkilde har ændret sig de sidste 100 år fra luften her

Jens Lange, også kendt som “bondeplageren fra Rødkilde”, satte en masse initiativer i gang på Rødkilde i 1700 tallet.

 • Landbruget omlægges, så det begynder at give overskud
 • Rødkilde vandmølle anlægges
 • Der bygges en parykpudder-fabrik, i dag kendt som “Det gamle Mejeri”
 • Fjellebroen havn anlægges til udskibning af parykpudder og tømmer

Rødkildes ejerhistorie de sidste 100 år:

 • (1891-1892) Erik Engelke Schaffalitzky de Muckadell
 • (1892-1923) Ludvig Sophus Vilhelm Schaffalitzky de Muckadell
 • (1923-1928) Enkefru Schaffalitzky de Muckadell
 • (1928-1955) Johan Ludvig Schaffalitzky de Muckadell
 • (1955) Einer Petersen
 • (1955) Statens Jordlovsudvalg
 • (1955-1959) Henry Nexøe-Larsen
 • (1959-1971) Ejner Kronshage Rasmussen
 • (1971-1999) Poul Arvi Kronshage Rasmussen
 • (1999-2003) Poul Arvi Kronshage Rasmussen / Kim Kronshage Rasmussen
 • (2003-) Kim Kronshage Rasmussen

Mission, Vision & Strategi

På Rødkilde ønsker vi at gøre en forskel, både lokalt og nationalt.

Mission

Rødkilde er en virksomhed, der drives med omtanke for natur og miljø, både nu og i fremtiden og med vægt på ærlighed, tillid, pålidelighed, effektivitet og rentabilitet i alle driftgrene.

Vision

Rødkilde vil udvikle sig til, og være kendt som

 • En 100% CO2 neutral virksomhed, der aktivt gør en forskel miljømæssigt både lokalt og i nærområdet
 • Et moderne, diversificeret landbrug, der drives efter bæredygtige, natur- og fauna-bevarende principper
 • Den førende danske leverandør af ATV og UTV samt udstyr hertil
 • Danmarks første og bedste producent af økologiske, udvalgte grøntsager med lavere CO2 og input footprint end alt andet på markedet.
 • En fremtidssikret familie virksomhed med sunde værdier, der kan overdrages i god finansiel stand til næste generation.

Strategi

For at realisere Rødkildes vision vil vi

 • Videreudbygge vores solcelleinvestering, så produktionen dækker alle Rødkildes fremtidige energibehov og kan gøre vore 4 nærmeste byer CO2 neutrale.
 • Videreudvikle vores sædskifte og dyrkningspraksis i landbruget og eventuelt gøre det økologisk
 • Konstant forandre og udvide vores ATV/UTV udvalg og services, så Rødkildes førerposition udbygges
 • Etablere en 4. væsentlig driftgren på Rødkilde, som kan skabe flere arbejdspladser lokalt og til egen familie

Omsætning fordelt på driftgren

ATV 48%
Vedvarende energi 39%
Landbrug 11%
Udlejning, Hereford og andet 2%

Vores Partnere

De fleste af nedenstående leverandører er, som Rødkilde, mindre, specialiserede familievirksomheder der drives efter gamle dyder med fokus på kvalitet og pålidelighed.