Rødkilde Sol

Walk the walk

Vi har som ambition, at både Rødkilde og vores lokalområde skal være 100% CO2 neutrale på strøm og opvarmning.

Vi mener, at det er vigtigt at tage et ansvar og gøre noget aktivt for, at vi stopper brugen af fossile brændsler. Vi ønsker aktivt at være med til at gøre en forskel og ikke blot lade stå til. Kort sagt, i stedet for kun at “Talk the talk” så vil vi også “Walk the walk”.

Udover miljømålene skal produktion af vedvarende energi udvikle sig til en væsentlig driftgren på Rødkilde.

Vores plan er delt op i tre faser:

  • Fase 1: Gøre Rødkilde 100% CO2 neutral på strøm og opvarmning
  • Fase 2: Gøre de fire nærmeste byer CO2 neutrale på strøm
  • Fase 3: Etablere et større energicenter (solcellepark) som kan fungere som bæredygtig energileverandør til en ny driftgren på Rødkilde.

Vi er allerede nået langt.

Fase 1: Rødkilde CO2 neutral 100%
Fase 2: Vores lokalområde CO2 neutralt 80%
Etablere bæredygtigt energicenter 10%