Natur & Miljø

Gør en forskel

Rødkilde er et aktivt landbrug, som drives for profit. Men vi er også naturforvaltere og med de resourcer, vi har på Rødkilde, har vi mulighed for at gøre en forskel. Både for os selv og for andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For et moderne rationelt landbrug giver det mening at rydde dette træ. Men det er kilde til daglig glæde for mange der går tur på Pottemagervej idag. Og tænk på vores efterkommere som kan se en majestætisk eg om 150 år. Derfor står det der stadig, og derfor kører uden vi uden om det 10-12 gange om året med alt vores grej.

Det er landbrug med omtanke. Husk det næste gang du igen og igen hører Danmarks Naturfredningsforening male et billede af Dansk Landbrug som naturødelæggere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidste du at vi på Rødkilde har 30 ha vådenge? De er nogle af Danmarks første vådenge og har fungeret som pilot og demo projekt støttet af EU. Vådengenes funktion var at fjerne kvælstof fra drænvand før det løber i Nakkebølle fjord. I dag ved man dog at algevækst og iltsvand snarere skyldes fosfor udledning fra byernes renseanlæg. Men det er blevet et flot naturområde