Ny lade i 2017

 • I 2017 byggede vi ny lade på 1836 kvm på Rødkilde. Den opføres i en stil der passer til Rødkildes eksisterende bygninger
 • Arbejdet udføres af lokale samarbejdspartnere og leverandører (spær er fra Rank Steel i Vestjylland)
 • Bygmester er Bjarne Madsen (Fjellebroen), materialer er fra Jens Schultz (Svendborg) og el-arbejde ved Henning Madsen (V. Åby)
 • Laden erstatter en nedslidt avlsbygning på Lindevad Mølle og skal bruges til landbrugsmaskiner og Rødkilde ATV.
 • Herunder kan du se video fra det igangværende arbejde. Laden blev færdig November 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny solcellepark 2021

 • Vi arbejder p.t. med etablering af en 8-10 ha solcellepark beliggende mellem Fåborgvej 137 og 141.
 • Anlægget bliver på ca 8 MW og vil kunne producere hvad der svarer til 16-1800 husstandes årsforbrug af elektricitet.
 • På kortet forneden kan du se solcelleparkens planlagte placering. Den ligger lige op ad Fåborgvej som er hovedfærdselsåren mellem Fåborg og Svendborg.
 • Solcelleparken er 3. del af Rødkildes Miljømål og skal fungere som bæredygtigt kraftcenter  til produktion af CO2 neutral strøm til nærområdet.
 • Herunder kan du se et kort over den planlagte placering.
 • Byggestart forventes i Maj 2021.
Placering af solcelleanlæg ved Fåborgvej
 • Anlægget ligger lige imellem Vester Åby og Ulbølle, op ad Fåborg-Svendborg Landevejen
 • Anlægget kan ikke ses fra nogen huse i de to byer
 • Anlægget er pga. terræn, skov, hegn og bakker skjult mod Øst, Syd og Vest
 • Mod Nord er der ca 400m “facade” mod Fåborgvej. Her er anlægget på 300 meter skjult af skov, bygninger og eksisterende levende hegn. På 100 meter er der åbent kig til det planlagte anlæg. Ved 80 km/t svarer det til et kig på 4 sekunder.
 • Der etableres et tre rækket levende hegn rundt om hele anlægget (også ved eksisterende hegn). Det vil i løbet af 4-5 år helt skjule solcellerne. Der plantes hegn som ikke bliver mere end 4-5 meter højt, men som samtidig bliver et flot, nyt landskabselement.
 • Parken skal, lige som vores anden solcellepark ved Rødkilde, blive en af Danmarks flotteste
 • Anlægget kan ses fra ejendommene Fåborgvej 137, 139 og 141 som alle hører under Rødkilde.
 • Klik her for at se en flot video med en af vore solcelleparker nær Rødkilde. Den er vi ret stolte af og den gør vores 4 nabobyer CO2 neutrale på strøm.

Ny solcellepark 2022

 • Vi planlægger yderligere en solcellepark på ca 50 MWp.
 • Anlægget bliver på 61 ha og er beliggende på ejendommen Røjlegård på Sterrebyvej 8.
 • Planerne er p.t. under behandling i Svendborg Kommune.
 • Vi håber på byggestart i 2022

Vertical Farm

 • Vi har siden 2016 løbende undersøgt muligheden for at bygge en Vertical Farm på Rødkilde. Det giver god mening, da vi har masser af vedvarende solenergi som kan drive den.
 • En Vertical Farm er dyrkning i lag, indendøre under kontrollerede forhold. Der anvendes udelukkende LED lys og man styrer fugtighed, temperatur, CO2, gødning, og vanding 100%). Typisk dyrkes salat eller krydderurter.
 • En Vertical Farm er helt lukket af. Der kommer intet lys ud, ingen luft ud og normalt genanvendes fugt. Bygningen vil typisk være i samme størrelse som de eksisterende landbrugsbygninger på Rødkilde.
 • Men. Planerne om en Vertical Farm er i 2020 sat på standby da vi har startet andre nye forretningsområder.
Placering af solcelleanlæg ved Fåborgvej

Hvad er ellers planlagt?

 • En lille æblekage fabrik med “Kims Æblekager”
 • Hvorfor en æblekage fabrik?
  • Fordi æblekage er noget af det bedste.
  • Vi har plantet over 100 træer i 2016 og 30-40 træer mere i 2018.
  • Vores klima giver de perfekte æbler
  • Importerede æbler er ofte fyldt med pesticidrester.
 • Hvor skal de sælges?
 • Hvilken opskrift?
Her er en dejlig æblekage fra Oktober 2017. Den blev god!

Her er en dejlig æblekage. Den blev god!