Ny lade i 2017

 • I 2017 bygger vi ny lade på 1836 kvm på Rødkilde. Den opføres i en stil der passer til Rødkildes eksisterende bygninger
 • Arbejdet udføres af lokale samarbejdspartnere og leverandører (spær er fra Rank Steel i Vestjylland)
 • Bygmester er Bjarne Madsen (Fjellebroen), materialer er fra Jens Schultz (Svendborg) og el-arbejde ved Henning Madsen (V. Åby)
 • Laden erstatter en nedslidt avlsbygning på Lindevad Mølle og skal bruges til landbrugsmaskiner og Rødkilde ATV.
 • Herunder kan du se video fra det igangværende arbejde. Laden er færdig November 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny solcellepark

 • Vi arbejder p.t. med etablering af en 8-10 ha solcellepark beliggende mellem Fåborgvej 137 og 141.
 • Anlægget bliver på ca 3.5 MW og vil kunne producere hvad der svarer til 8-900 husstandes årsforbrug af elektricitet.
 • På kortet forneden kan du se solcelleparkens planlagte placering. Den ligger lige op ad Fåborgvej som er hovedfærdselsåren mellem Fåborg og Svendborg.
 • Solcelleparken er 3. del af Rødkildes Miljømål og skal fungere som bæredygtigt kraftcenter for en eventuel Vertical Farm, eller til produktion af CO2 neutral strøm til nærområdet.
 • Herunder kan du se et kort over den planlagte placering.
Placering af solcelleanlæg ved Fåborgvej
 • Anlægget ligger lige imellem Vester Åby og Ulbølle, op ad Fåborg-Svendborg Landevejen
 • Anlægget kan ikke ses fra nogen huse i de to byer
 • Anlægget er pga. terræn, skov, hegn og bakker skjult mod Øst, Syd og Vest
 • Mod Nord er der ca 400m “facade” mod Fåborgvej. Her er anlægget på 300 meter skjult af skov, bygninger og eksisterende levende hegn. På 100 meter er der åbent kig til det planlagte anlæg. Ved 80 km/t svarer det til et kig på 4 sekunder.
 • Der etableres et tre rækket levende hegn rundt om hele anlægget (også ved eksisterende hegn). Det vil i løbet af 4-5 år helt skjule solcellerne. Der plantes hegn som ikke bliver mere end 4-5 meter højt, men som samtidig bliver et flot, nyt landskabselement.
 • Anlægget kan ses fra ejendommene Fåborgvej 137, 139 og 141. Nummer 139 og 141 hører under Rødkilde.
 • Klik her for at se en flot video med en af vore solcelleparker nær Rødkilde. Den er vi ret stolte af og den gør vores 4 nabobyer CO2 neutrale på strøm.

Vertical Farm

 • Vi undersøger p.t. muligheden for at bygge en Vertical Farm på Rødkilde.
 • En Vertical Farm er dyrkning i lag, indendøre under kontrollerede forhold. Der anvendes udelukkende LED lys og man styrer fugtighed, temperatur, CO2, gødning, og vanding 100%). Typisk dyrkes salat eller krydderurter.
 • En Vertical Farm er helt lukket af. Der kommer intet lys ud, ingen luft ud og normalt genanvendes fugt. Bygningen vil typisk være i samme størrelse som de eksisterende landbrugsbygninger på Rødkilde. (Der er ikke tale om højhuse i glas).

Spørgsmål omkring Vertical Farming

 • Hvorfor bygge en Vertical Farm på Rødkilde?
  • Fordi det er fremtidens måde at producere sunde, lokale, bæredygtige fødevarer i høj, ensartet kvalitet. Desuden skaber det lokal vækst og arbejdspladser.
 • Hvorfor ikke bare producere på friland?
  • Fordi man kan producere mellem 50 og 120 gange så meget pr kvm i en Vertical Farm. Tager man f.ex. 2.000 kvm (0.2 ha) ud til en Vertical Farm kan man producere det samme som på 10-20 ha landbrugsjord.
 • Er det økologisk?
  • Nej. Det er bedre, der anvendes langt færre input i forhold til både økologisk og traditionel produktion
  • Der anvendes ingen pesticider eller herbicider
  • Der anvendes ca 1/20 af gødningsmængden
  • Der anvendes ca 1/20 af vandmængden (primært opsamlet regnvand)
  • Produktionsspild er kun 5-10%. På traditionel friland kan spildet være op til 25-30%. I økologisk produktion op til 50-60%.
  • (produktion i Vertikal Farm kan indtil videre ikke være økologisk da der er EU krav om at produktionen skal foregår i jord).
 • Er det bæredygtigt?
  • Al menneskelig aktivitet og produktion sætter et spor. Men VF produktion er et næsten lukket system med langt mindre input end traditionel og økologisk produktion.
 • Hvad med CO2 – en Vertical Farm må producere en masse?
  • Nej, det er omvendt. En Vertical Farm forbruger CO2 som tilsættes for at forøge produktionen. Samtidig producerer den ilt hver dag.
 • Det må bruge en masse strøm?
  • Ja, og derfor planlægger vi at bygge en solcellepark til at forsyne anlægget (så produktionen kan baseres på CO2 neutral strøm)
 • Er der ordentlig smag i grøntsagerne fra en Vertical Farm?
  • Ja. Jeg har smagt det på forsøgsfarme i USA og verden er ikke den samme længere. Kraftig, intens smag og en helt anden tekstur som er noget helt andet end det man kan købe i dag.
 • Hvordan med vitaminer, indholdsstoffer etc?
  • I en Vertical Farm kan man, med “lysopskrifter” ændre indholdet af gode olier, næringsstoffer etc. F.ex. kan man lave salat med ekstra indhold af Calcium til ældre mennesker og sygehuse.
 • Er dyrkningssæsonen længere?
  • Ja, den er hele året. 365 dage. Og den er noget hurtigere. F.ex. kan man høste salat efter ca 40 dage (modsat friland 90 dage) og derfor høste 9 gange om året
  • Med en lokal, Vertical Farm på Rødkilde spares transport fra Sydeuropa, vi får friskere varer der holder længere på hylden, er dyrkede under kontrollerede forhold og med mindre energi og CO2 anvendt på transport hertil.
 • Hvor skal produkterne sælges?
Placering af solcelleanlæg ved Fåborgvej

Hvad er ellers planlagt?

 • En lille æblekage fabrik med “Kims Æblekager”
 • Hvorfor en æblekage fabrik?
  • Fordi æblekage er noget af det bedste.
  • Vi har plantet over 100 træer i 2016.
  • Vores klima giver de perfekte æbler
  • Importerede æbler er ofte fyldt med pesticidrester.
 • Hvor skal de sælges?
 • Hvilken opskrift?
Her er en dejlig æblekage fra Oktober 2017. Den blev god!

Her er en dejlig æblekage fra Oktober 2017. Den blev god!