0 ha
jord hører til Rødkilde ialt
0 ha
heraf dyrkes i varieret sædskifte
0 ha
er skov og have
0 ha
er miljøvenlige vådenge og afgræsningsarealer

Varieret sædskifte

Vi dyrker 5-6 forskellige afgrøder i et sædskifte, hvor der pløjes mindre. Det sparer CO2.

Rødkilde drives konventionelt, med tanke for miljø, bæredygtighed og rentabilitet. Vi dyrker “så lidt korn som muligt” i vores sædskifte, da rammevilkårene for dansk landbrug gør det svært at producere korn konkurrencedygtigt i Danmark.

Til gengæld dyrker vi hvidkløver, engrapgræs, spinatfrø, raps og i 2016 også morgenfruer i sædskiftet.

Vårbyg, kløver og engrapgræs bliver sået samtidigt. Første år høster vi vårbyg, næste år kløver og i 2-3 år herefter høster vi engrapgræs. Alt sammen uden at pløje! Det sparer trafik på marken, diesel til pløjning og harvning, og det giver en sund jordbund og et godt mikroklima i en mark, der ligger i op til 5 år mellem hver pløjning.

Vidste du at Danmark er verdens største eksportør af kløver og græsfrø?

Alt vores kløver og græsfrø på Rødkilde leveres til andelsselskabet DLF-Trifolium, som eksporterer det til ca 100 lande, tjener valuta ind til Danmark og skaber arbejdspladser.

Vore afgrøder

Nøglen til et fornuftigt, bæredygtigt landbrug er et godt varieret sædskifte. På den måde bliver landbrugsjord til natur. Læs om vores tanker bag afgrødevalg forneden.

Hvidkløver

Hvidkløver sås sammen med vårbyg og engrapgræs. Det er vores favoritafgrøde, og hvis man går rundt i en blomstrende og duftende hvidkløver mark, hvor det summer af bier, er det ikke svært at finde ud af hvorfor. Det er en risikabel afgrøde, som let kan slå fejl, men den betaler med en høj pris, og så fikserer den kvælstof og nedsætter behovet for gødning.

Engrapgræs

Vi dyrker engrapgræs sorten Conni, som er en langsomt voksende sort til plæner.  Den bliver moden sent og kan ikke tåle særlig meget sprøjtning. Så det passer vi grundigt på med.  Det smarte er, at vi kan høste den 2-3 år i træk uden at skulle pløje marken. Samtidig tilfører engrapgræs en masse organisk materiale til marken, hvilket gør vores jord sundere og mere næringsrig.

Vårbyg

Vårbyg sår vi sammen med hvidkløver og engrapgræs. Så gælder det om, at vårbyggen ikke er for tæt og kraftig for ellers “kvæler” den de små kløverplanter, som skal høstes i år 2. Og bagefter skal vi passe på, at kløveren ikke “kvæler” de små engrapgræsplanter, som skal høstes i år 3-4. Det er ikke altid let, når man ikke kan styre vejret.

Vinterraps

Når vinterrapsen står flot, blomstrende gul i maj måned, er den et utroligt landskabselement. Men ud over at den er flot, så giver rapsen en rigtig god jordstruktur, da dens rødder går dybt ned. Og fordi den slet ikke er i familie med de øvrige afgrøder er den en god afveksling i sædskiftet for både dyr og planter.

Hvede

På den gode jord på Rødkilde er hvede en sikker afgrøde. Problemet med den er dog, at med de ekstra skatter, afgifter og omkostninger der er til at dyrke hvede i Danmark, i forhold til vores nabolande, er det svært at konkurrere på salgsprisen. Så derfor har vi så lidt hvede som muligt i vores sædskifte.

Spinat

Vidste du at 95% af verdens spinatfrø kommer fra Danmark? Vi har lige den rigtige dagslængde og temperatur, men det er en svær afgrøde, som kræver mange sprøjtninger. Derfor er den også på vej ud af vort sædskifte. Spinatfrø er den mest risikable afgrøde, vi har. Det er virkelig en lotteriafgrøde.

 

 

 

 

Landbrug med omtanke

Vores filosofi er landbrug med omtanke. Vi lever af jorden og skal passe godt på den til næste generation.

Hvorfor kører vi så og sprøjter foroven? Jo, man kan sagtens sprøjte og gøre det fornuftigt. Sprøjten på videoen er en speciel Danfoil sprøjte, som kun bruger en trediedel mængde væske af normalt. Desuden har den mindre vindrift, og vi skal bruge langt mindre tid, brændstof og vand til at fylde den. Vi sprøjter mod ukrudt på engrapgræs, og gjorde vi ikke det, ville du få en plæne fyldt med ukrudt næste gang du skal anlægge din græsplæne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie ejet og drevet

Rødkilde er en familie virksomhed

Der er mennesker bag Rødkilde som bor og arbejder med landbruget og godt kan lide det. I høst skal der lægges mange timer i marken, og her hjælper alle til.