Loading...
Om Rødkilde 2017-05-19T10:40:52+00:00

Historie

Rødkilde er en af landets ældste gårde fra 1314. Navnet skyldes gårdens okkerholdige kilder

Første gang man hører om Rødkilde er i ca år 1300, hvor godset ejes af Tyge Laudridsen, der dog dømmes fra liv og gods for hans medvirken til mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1314.

Over de næste 400 år ejes Rødkilde af flere adelsslægter, primært Hviderne og Langerne, som dog alle har dårlig økonomi på Rødkilde og må give op efter en kortere årrække.

I 1736 overtager en driftig herre, Jens Lange Rødkilde fra Hvidkilde og over de næste 150 år udvikles Rødkilde kraftigt. I 1891 overtager Schaffalitzky de Muckadell slægten Rødkilde.

I 1950’erne plager to meget store brande Rødkilde, hvor det meste af den oprindelige masse af avlsbygninger forsvinder.

I 1959 overtager nuværende ejers farfar, Einar Rasmussen, Rødkilde for 1.6 mill. I 1971 generationskiftes til Poul A. K. Rasmussen, som indtil 1999 udvikler Rødkilde til et specialiseret planteavlslandbrug med fokus på frøavl. I perioden forpagtes Lehnskov Gods og Biskoptorp (Ullerslev), som drives sammen med Rødkilde.

I 1999/2003 overdrages Rødkilde til 3. Generation og nuværende ejer Kim Kronshage Rasmussen.

Læs mere om Rødkildes historie her

Jens Lange, også kendt som “bondeplageren fra Rødkilde”, satte en masse initiativer i gang på Rødkilde i 1700 tallet.

 • Landbruget omlægges, så det begynder at give overskud
 • Rødkilde vandmølle anlægges
 • Der bygges en parykpudder-fabrik, i dag kendt som “Det gamle Mejeri”
 • Fjellebroen havn anlægges til udskibning af parykpudder og tømmer

Rødkildes ejerhistorie de sidste 100 år:

 • (1891-1892) Erik Engelke Schaffalitzky de Muckadell
 • (1892-1923) Ludvig Sophus Vilhelm Schaffalitzky de Muckadell
 • (1923-1928) Enkefru Schaffalitzky de Muckadell
 • (1928-1955) Johan Ludvig Schaffalitzky de Muckadell
 • (1955) Einer Petersen
 • (1955) Statens Jordlovsudvalg
 • (1955-1959) Henry Nexøe-Larsen
 • (1959-1971) Ejner Kronshage Rasmussen
 • (1971-1999) Poul Arvi Kronshage Rasmussen
 • (1999-2003) Poul Arvi Kronshage Rasmussen / Kim Kronshage Rasmussen
 • (2003-) Kim Kronshage Rasmussen

Mission, Vision & Strategi

På Rødkilde ønsker vi at gøre en forskel, både lokalt og nationalt.

Mission

Rødkilde er en virksomhed, der drives med omtanke for natur og miljø, både nu og i fremtiden og med vægt på ærlighed, tillid, pålidelighed, effektivitet og rentabilitet i alle driftgrene.

Vision

Rødkilde vil udvikle sig til, og være kendt som

 • En 100% CO2 neutral virksomhed, der aktivt gør en forskel miljømæssigt både lokalt og i nærområdet
 • Et moderne, diversificeret landbrug, der drives efter bæredygtige, natur- og fauna-bevarende principper
 • Den førende danske leverandør af ATV og UTV samt udstyr hertil
 • Danmarks første og bedste producent af økologiske, udvalgte grøntsager med lavere CO2 og input footprint end alt andet på markedet.
 • En fremtidssikret familie virksomhed med sunde værdier, der kan overdrages i god finansiel stand til næste generation.

Strategi

For at realisere Rødkildes vision vil vi

 • Videreudbygge vores solcelleinvestering, så produktionen dækker alle Rødkildes fremtidige energibehov og kan gøre vore 4 nærmeste byer CO2 neutrale.
 • Videreudvikle vores sædskifte og dyrkningspraksis i landbruget og eventuelt gøre det økologisk
 • Konstant forandre og udvide vores ATV/UTV udvalg og services, så Rødkildes førerposition udbygges
 • Etablere en 4. væsentlig driftgren på Rødkilde, som kan skabe flere arbejdspladser lokalt og til egen familie

Omsætning fordelt på driftgren

ATV 48%
Vedvarende energi 39%
Landbrug 11%
Udlejning, Hereford og andet 2%

Vores Partnere

De fleste af nedenstående leverandører er, som Rødkilde, mindre, specialiserede familievirksomheder der drives efter gamle dyder med fokus på kvalitet og pålidelighed.